شستشوی صحیح ظروف بیماران مبتلا به کرونا

روش شستشوی صحیح ظروف بیماران مبتلا به کرونا

شستشوی صحیح ظروف بیماران مبتلا به کرونا : با توجه به شیوع سریع بیماری کرونا در چند ماه اخیر، نحوه رعایت بهداشت مخصوصا شتشوی صحیح لبا...

ادامه مطلب

شستشوی صحیح لباس ها با وجود ویروس کروناشستشوی صحیح لباس ها با وجود ویروس کرونا

شستشوی صحیح لباس ها با وجود ویروس کرونا

شستشوی صحیح لباس ها با وجود ویروس کرونا : در این ایام که کرونا موضوع داغ روز است و با توجه به ناشناخته بودن آن، اهمیت پیشگیری و رعای...

ادامه مطلب

اشتباهات رایج در هنگام شستشوی دستی لباس ها

اشتباهات رایج در هنگام شستشوی دستی لباس ها

هنگام شستشوی دستی لباس ها چه اشتباهاتی مرتکب می شویم ؟ گاهی نیاز است لباس ها را با دست شستشو دهیم. این کار را به راحتی و بدون نیاز ب...

ادامه مطلب